Shporet i druve ( gjysëm Alfa)
Shporet i druve ( gjysëm Alfa)
Shporet i druve ( gjysëm Alfa)
Shporet i druve ( gjysëm Alfa)
Shporet i druve ( gjysëm Alfa)
Shporet i druve ( gjysëm Alfa)
170

Në gjendje shumë të mir , shum pak i përdorur .

Përmbledhje