Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
Shitet inventari për (kurs , auto shkolla , call center)
0

Shitet inventari per kurs call center auto shkolla

7 banka te medha dyshe

4 banka te vogla njeshe

2 rafte te medha

2 rafte te vogla

2 tabela ( e madhe ne mur – e vogel)

14 karrika

Përmbledhje