Kënd për sallon
Popullarizuar
200

Masat e kendit jane 2.70 me 4 metra gjatesi.

Përmbledhje