Dyer dhe dritare plastike
Dyer dhe dritare plastike
Dyer dhe dritare plastike
Dyer dhe dritare plastike
Dyer dhe dritare plastike
Dyer dhe dritare plastike

Shiten Dyer te drurit te mbrendshme sidhe dyer e dritare
plastike te jashtme.
Githashtu ne shite jane edhe elementet e mbrendshme te shtepise: shporeti i druve Alfa, sanitari te banjos etj.
Nr tel. 044185953
Mati 1. Prishtine

Përmbledhje