Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Dy shtretër /kauç/
Popullarizuar
200

Shiten dy divanë/kauç/ mjaft të ruajtur, shumë pak të përsorur

Përmbledhje